Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2012

n0rex
7811 5214
Jestem sam.sam tutaj i sam na świecie.sam w sercu i sam w głowie.sam wszędzie przez cały czas,od kiedy pamiętam.sam w rodzinie.sam z przyjaciółmi.sam w pokoju pełnym ludzi.sam kiedy się budzę.sam każdego koszmarnego dnia.sam kiedy nadchodzi w końcu ciemność.jestem sam na sam z przerażeniem.nie chce być sam.nigdy tego nie chciałem.kurewsko tego nienawidzę.nienawidzę tego,że nie mam z kim porozmawiać.że nie mam do kogo zadzwonić.nienawidzę tego ,że nie mam nikogo kto potrzyma mnie za rękę,przytuli mnie. powie ,że wszystko będzie w porządku.
Reposted frompaktofifka paktofifka

April 04 2012

n0rex
4855 3e51 420
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel
n0rex
4838 a190 420
n0rex
4794 ee63 420
Reposted byryjekk ryjekk
n0rex
4758 ccbe 420
n0rex
4716 fecd 420
Reposted bysolange8 solange8
n0rex
4676 39ba 420
Reposted bygardenladyimnvardiainsanedreameremergencycrambiefabulous-lazyooragivemetwobeerskoktajlikniewiedzapinggwinNicooantiproduktbiohzdrkatzenpongniepytajpetersenmartyna72deadlyMrsDarknesskeeplookingmariMozabawkiprofanano-longer-koreflickofthewristholamasdopuertoricoaboveslowpoke
n0rex
4580 02be 420
Reposted bysalzseenmymajo
n0rex
4539 4e38 420
Reposted bycalaveritedziubek
n0rex
4484 6a60
n0rex
4371 09e1 420
n0rex
4300 042a 420
Reposted bymymajoczlowiekmelon
n0rex
2704 5e5b 420
Reposted byhelterskelter helterskelter
n0rex
2515 8494 420
Reposted byhelterskeltermonkswasnaevixen17bunieczkajethralost-in-spacenouvellemirowskyatemethereadyforthefloormllepersonne
n0rex
2401 25f2 420
Reposted bymonkssalzseenkashasrasha
n0rex
2349 c8b1 420
Reposted byNelly1394helterskelter
n0rex
2277 a5c9 420
Reposted byGoonzoo Goonzoo
n0rex
2181 bf48 420
Reposted byhelterskelterxenophobe
n0rex
2037 3fc3 420
Reposted byhelterskelterKingEdwin3mymajoAnkhemichalkoziolriaruins
n0rex
1937 3276 420
Reposted byhelterskelter helterskelter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...